Rybník Velká Kamenice

Rybník Velká Kamenice

Území o rozloze téměř 60 hektarů je chráněno od roku 2019.

Na území se rozkládají rybníky Mlýnský, Zadní, zvaný též Velký, a bývalý rybník Rohlík u Trhové Kamenice. Spolu s okolními vlhkými loukami jsou vyhlášeny k ochraně vzácných vodních a bažinných rostlin a vodního ptactvaRybníky patří k nejstarším na Chrudimsku, přičemž zmínky o nich jsou již z 15. století.

Ze vzácných rostlin zde jsou: kosatec žlutý, leknín bílý, stulík žlutý, v mělčích částech rybníka šípatka střelolistá, v okrajích rybníka a pod hrází rybníka vachta třílistá a porosty ďáblíku bahenního.