Velké Dářko

Rybník Velké Dářko

Velké Dářko leží v nadmořské výšce 621 m, 7 km severně od Žďáru nad Sázavou (mapa). Se svojí rozlohou 206ha, se jedná o největší rybník v Kraji Vysočina.

Obce v okolí Velkého Dářka: Cikháj, Karlov, Polnička, Račín, Radostín, Světnov, Škrdlovice, a Vojnův Městec. Tyto obce od roku 1999 tvoří Subregion Velké Dářko.

Koupání a pláže

Ke koupání lze na Dářku využít oficiální pláž u hráze, kde se nachází i občerstvení a sociální zařízení. Travnatá část této pláže je zároveň využívána jako autokemp. Vstup do vody je po betonových schůdcích a břeh pláže je vyložen betonovými panely. Na protější straně (autem příjezd od Karlova, pěšky z hráze cca 1,5km) je pak několik nádherných písčitých pláží. Zejména v době nízkého stavu vody, tam vzniká dlouhá písčitá pláž. Břehy rybníka lemují borovice a za nimi se nachází smrkový les. Nejsevernější část pláže (nejblíže Radostínu) jsou v létě využívány, nudisty a naturisty.

Voda ve Velkém Dářku

Voda v rybníce, který se nachází v rašeliništním území, je spíše kyselá, což obecně znamená dispozici k dobré kvalitě vody s omezeným výskytem sinic. V rybníce, zejména jeho severní části se ve vodě vyskytuje množství huminových látek (rašelina) a snižují tak průhlednost vody na obvyklých 0,5m. Jakost vody v rybníce je závislá na vodnosti roku, ve vodných letech je tendence k rozvoji řas a sinic menší než v letech suchých. Maximální hloubka Velkého Dářka je 4 m. Díky průměrné hloubce 1,5 m se rybník v létě rychle ohřeje a zejména na severní straně v mělkých zátočinách je teplota vody opravdu příjemná. Díky těmto faktorům se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších rybníků na Žďársku vhodných ke koupání.

Vodní sporty na hladině rybníku

Rozlehlá vodní hladina je rájem pro příznivce windsurfingu, yachtingu, ale i kajtingu a kneebordu. Je to díky místnímu mikroklimatu s větším výskytem větrů. Pro rekreanty a turisty je možnost v místním jachting klubu zapůjčit a vyzkoušet jak jachty, tak např. windsurfing nebo loďky. Další možností je si zapůjčit šlapadla. Půjčovna šlapadel se nachází na konci hráze (při příjezdu od Škrdlovic) a je v provozu za příznivých podmínek, celé léto.

Naučná stezka Dářská rašeliniště

Stezka kolem rybníka provádí jedinečným územím dářských rašelinišť a prostřednictvím 12 panelů a 2 vyhlídkových bodů seznamuje s živou a neživou přírodou této části Žďárských vrchů. Zastávky naučné stezky Dářská rašeliniště: 1. Dářská rašeliniště, 2. Brouci, mravenci a pavouci, 3. Les, 4. Blatkový bor, 5. Voda, 6. Geologie, 7. Ptáci, 8. Vážky a motýli, 9. Obojživelníci a plazi, 10. Květena, 11. Houby. Mapu stezky najdete na portálu CHKO.

Velké a Malé Dářko

Malé Dářko je rybník, který se nachází mezi Vojnovým Městcem a Radostínem (pozn. rybník pod hrází Velkého Dářka se nazývá Nový rybník). Malé Dářko je zajímavé tím, že je napájen vodami z Radostínského rašeliniště, které se nachází na rozvodí s bifurkací . Část vod z rašeliniště odtéká do řeky Doubravy a část do řeky Sázavy. Při vyšší hladině rybníka dochází taktéž k odtoku vod do obou povodí.